PRIMĂRIA

MODERNIZARE STRAZI SI DRUM COMUNAL DC 6 IN LOCALITATEA DUDESTII-VECHI
Publicat la 08-11-2016 în UrbanismAutorizații Construire2016

REABILITARE Sl DOTARE CLADIRE PENTRU INFINTARE CENTRU DE ASISTENTA SOCIALA DUPA PROGRAMUL SCOLAR AFTER SCHOOL IN COMUNA DUDESTII-VECHI
Publicat la 11-08-2016 în UrbanismAutorizații Construire2016

MODERNIZARE SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN COMUNA DUDESTII-VECHI IN SCOPUL CONSERV ARII SI PROMOVARII CULTURII TRADITIONALE
Publicat la 11-08-2016 în UrbanismAutorizații Construire2016

SONDA EXPLORARE PETROL, GAZE NATURALE SI PLATFORMA AFERENTA
Publicat la 03-08-2016 în UrbanismAutorizații Construire2016

CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ P+M si imprejmuire
Publicat la 09-07-2016 în UrbanismAutorizații Construire2016

Desfiintare locuinta parter realizata din pamant batut
Publicat la 08-04-2016 în UrbanismAutorizații Construire2016

Construire sondă exploarare petrol, gaze naturale și platforma aferentă
Publicat la 06-04-2016 în UrbanismCertificate de Urbanism2015
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL