Divorț pe cale administrativă

      Cererea de dovorț pe cale administrativă se face în scris, se depune și se semnează personal de către ambii soți, în fața ofițerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuință comună a soților.

      Desfacerea căsătoriei, prin divorț pe cale administrativă se constată de către ofițerul de stare civilă, dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie sau adoptați.

Acte necesare:

  • Certificatele de naștere și căsătorie ale soților, în original și în copie.
  • Documentele cu care fac dovada identității, în original și copie (carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate).

TAXA DIVORȚ:

  • 500 lei conform HCL Dudeștii Vechi nr. 1/11.01.2017

© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL